Bel voor een afspraak: 015 - 260 4777

Behandelmethoden van prostaatkanker

Welke behandeling krijgt u bij prostaatkanker?

Het is lastig u daar eenduidig antwoord op te geven. De verschillende mogelijke behandelingen zijn afhankelijk van de uitgebreidheid van de kwaadaardigheid en het de agressiviteit van de prostaatkanker.

Er zijn verschillende behandelmethoden voor prostaatkanker. Het gekozen type is zeer afhankelijk van uw medische situatie, zoals het stadium van de tumor en uw persoonlijke mogelijkheden. Elke situatie vraagt een andere manier van behandeling van prostaatkanker. De meest gebruikte methoden zijn:

  • Actief volgen (Active Surveillance);
  • Bestraling (inwendig);
  • Bestraling (uitwendig);
  • Operatief verwijderen van de prostaat met onze Da Vinci-robot.

Wat is de behandeling als uw prostaatkanker beperkt lijkt tot de prostaat?

Krijgt u na onderzoek door onze urologen de diagnose dat u prostaatkanker heeft, dan betekent dit nog niet dat u geopereerd hoeft te worden. Omdat er altijd een kans bestaat op complicaties als gevolg van een operatie, voeren onze urologen deze alleen uit als dit echt nodig is.

Bij een prostaatkanker die beperkt is tot de prostaat zijn diverse behandelingsmogelijkheden. Soms wordt geadviseerd om geen aanvullende behandeling te verrichten maar periodiek uw PSA te bepalen. Met behulp van regelmatig bloedonderzoek, het voelen van de prostaat en het herhalen van de biopsie krijgt de uroloog veel informatie over eventuele veranderingen in de prostaat. Op vaste tijdstippen wordt beoordeeld of er sprake is van een stabiele situatie of dat met een behandeling moet worden begonnen. Dit noemen we ‘active surveillance’ of ‘actief volgen’.

Dit klinkt raar, maar we weten dat een groot deel van de mannen nooit klachten zal ontwikkelen van de prostaatkanker. Dat wil zeggen dat een groot deel van de mannen overlijdt met prostaatkanker maar niet door prostaatkanker. Aangezien de behandelingen van prostaatkanker beduidende bijwerkingen hebben die uw levenskwaliteit kunnen beïnvloeden zal samen gekeken worden of deze mogelijkheid voor u geschikt is. Als we bij de routinecontroles een PSA-stijging vinden zullen we alsnog een genezende behandeling adviseren.

Als de prostaatkanker nog niet is uitgezaaid, is een genezende behandeling mogelijk. De behandelingsmogelijkheden bestaan uit een bestraling of operatie. 

Bestraling (inwendig)

Is er bij u kanker vastgesteld in de prostaat zonder uitzaaiingen, dan is het mogelijk om deze door middel van bestraling te behandelen. Daarbij worden de kankercellen vernietigd en de gezonde cellen zoveel mogelijk gespaard. De bestraling gebeurt plaatselijk, dus alleen in dat deel van uw lichaam waar de tumor zit.

Bij inwendige bestraling wordt de tumor van binnenuit bestraald, met behulp van radioactief materiaal. Het voordeel van inwendige bestraling is dat er zo min mogelijk gezond weefsel wordt beschadigd.

Inwendige bestraling is alleen in bepaalde gevallen mogelijk. Zo mag de tumor niet uitgezaaid zijn tot buiten de prostaat en mag de prostaat zelf niet te groot zijn. Ook mag de tumor niet te agressief zijn. Bij inwendige bestraling bestaat er kans op plasklachten, darmklachten en erectiestoornissen.

Bestraling (uitwendig)

Is er bij u prostaatkanker vastgesteld, dan is het mogelijk om dit door middel van bestraling te behandelen. Daarbij worden de kankercellen vernietigd en de gezonde cellen zoveel mogelijk gespaard. De bestraling gebeurt plaatselijk, dus alleen in dat deel van uw lichaam waar de tumor zit.

Bij uitwendige bestraling wordt het gebied waar de tumor zit door de huid heen bestraald. Een radiotherapeut en radiotherapeutisch laborant bepalen de hoeveelheid straling en de plek waar u bestraald wordt.

Als gevolg van uitwendige bestraling kunt u tijdens en na de behandeling last krijgen van bijwerkingen, zoals vermoeidheid, darmklachten en erectiestoornissen. Soms verdwijnen de klachten na de behandeling en soms zijn deze blijvend. Onze radiotherapeuten geven u advies hoe u deze bijwerkingen zoveel mogelijk kunt beperken.

Operatie

Een totale prostaatverwijdering (radicale prostatectomie) is een operatie waarbij de uroloog uw hele prostaat en weefsel daaromheen samen met de zaadblaasjes wegneemt. Soms worden de lymfeklieren in de omgeving van de prostaat ook verwijderd. Ook wordt het deel van de plasbuis verwijderd dat door uw prostaat loopt. Uw zenuwen worden indien mogelijk gespaard. De verbinding van uw prostaat met uw plasbuis wordt losgeknipt en vervolgens wordt de prostaat verwijderd. Ter bescherming van de nieuwe aansluiting tussen uw blaas en plasbuis wordt een katheter geplaatst.

De operatie wordt alleen uitgevoerd als er geen uitzaaiingen zijn. Om daar extra zekerheid over te krijgen, verwijdert de uroloog soms eerst de lymfeklieren uit uw onderbuik. Uw uroloog bespreekt vóór de operatie met u of het nodig is om bij u de lymfeklieren te verwijderen. Een radicale prostatectomie is een in opzet genezende behandeling. Dit betekent dat het doel is om genezing te bereiken.

Da Vinci-operatierobot

De operatie gebeurt met de Da Vinci-operatierobot. Hierbij opereert de uroloog via een aantal kleine sneetjes in de buikwand en brengt vervolgens een kijkinstrument (laparoscoop) in. Doordat de operatie via een aantal kleine sneetjes gaat, is uw herstel in het algemeen sneller dan indien dit via een grote snede wordt gedaan. Het operatiegebied kan sterk vergroot van dichtbij worden bekeken, zodat er onder goed zicht en met gebruik van trillingsvrije en beweeglijke instrumenten kan worden geopereerd.

Tijdens de operatie zit onze uroloog met zijn of haar hoofd en handen in een soort cockpit. Zijn of haar vingers zijn via een computer verbonden met de instrumenten, die via buisjes in het lichaam zijn ingebracht. Door subtiele vingerbewegingen stuurt hij of zij de instrumenten aan, waardoor zeer precieze operaties mogelijk zijn. In tegenstelling tot ‘normale’ kijkoperaties, beschikt de arts over een driedimensionaal beeld dat is vergroot. Uw buik wordt met koolzuurgas (CO2) opgeblazen. Dit wordt gedaan om meer ruimte te krijgen tussen de verschillende organen. Het gas is onschadelijk. Moeilijk bereikbare plekken zijn met de robot gemakkelijker te bereiken.

Omdat onze urologen met behulp van de Da Vinci-operatierobot zeer precieze operaties kunnen uitvoeren, is de kans op bijwerkingen een stuk kleiner dan bij reguliere operaties.

Het AD maakte deze video van een operatie:

Specialisten

Bij de behandeling zijn alle betrokken specialisten in het prostaatkankercentrum aanwezig voor overleg met elkaar of met de patiënt. Urologen, oncologen, radiotherapeuten, radiologen, pathologen, nucleair geneeskundigen en geriaters houden iedere dag allen spreekuur in het centrum. Daarbij kiezen zij in samenspraak met de patiënt voor de meest passende behandeling.

Gespecialiseerd verpleegkundigen

Tijdens uw behandeling in het prostaatkankercentrum is de gespecialiseerd verpleegkundige uw vaste aanspreekpunt. U wordt persoonlijk bijgestaan door onze verpleegkundigen. Bij ieder gesprek is een verpleegkundige aanwezig. Deze verpleegkundige blijft uw vaste aanspreekpunt, zowel bij medische als bij ondersteunende zaken. Zo wordt de zorg rondom uw wensen georganiseerd.

Wat is de behandeling als er geen prostaatkanker wordt geconstateerd?

De verdere behandeling hangt erg af van uw leeftijd en de hoogte van de PSA-waarde. Het kan zijn dat we na enige maanden nog een keer de bloed PSA-waarde zullen meten. Ook kan soms geadviseerd worden om nog een keer het prostaat onderzoek te herhalen of een aanvullende MRI-scan te maken.

Klik voor een afspraak