Reinier Haga Groep

De Reinier Haga Groep is ontstaan vanuit een bestuurlijke fusie van Reinier de Graaf en het HagaZiekenhuis in juli 2013. De fusie is aangegaan vanuit de overtuiging dat beide ziekenhuizen elkaar kunnen versterken met respect voor elkaars verschillen. Reinier Haga Groep zorgt ervoor dat de (top)zorg wordt gebundeld en versterkt en dat sprake is van duurzame en doelmatige zorg- en bedrijfsprocessen.