Reinier de Graaf

Reinier de Graaf is één van de 28 topklinische opleidingsziekenhuizen (teaching hospitals) van Nederland die behoren tot de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Dit betekent dat Reinier de Graaf hoog gespecialiseerde medische zorg levert, actief meewerkt aan het opleiden van medewerkers en medisch specialisten, onderwijs en (wetenschappelijk) onderzoek uitvoert en actief is op innovatief gebied.