Wetenschap

Er is een separaat Haga Wetenschappelijk jaarverslag beschikbaar. U kunt het HIER downloaden (opent in een nieuw scherm)

Wetenschappelijk onderzoek is voor een groot STZ-ziekenhuis als het HagaZiekenhuis een belangrijk onderdeel in de opleiding. Door kennisvergroting wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van diverse ziektebeelden en de behandeling hiervan. Onderzoek is er ook op gericht om de kennis van het handelen op ieder niveau van het behandeltraject te verbeteren zodat de zorg efficiënter, doelgerichter en veiliger wordt. Dit geldt primair voor de patiëntenzorg, maar het is evenzeer van belang dat hulpverleners door ‘evidence-based’ te werken zich veiliger en meer toegerust kunnen voelen.

In maart 2014 is het beleidsplan ‘Beleid Wetenschappelijk Onderzoek HagaZiekenhuis’ vastgesteld. In het wetenschappelijk beleidsplan staat beschreven hoe de ziekenhuisorganisatie samen met de onderzoekers vormgeven aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.

HagaScoop
De HagaScoop is het wetenschappelijk tijdschrift van het HagaZiekenhuis, uitgegeven door de HagaAcademie, met daarin artikelen over de wetenschappelijke onderzoeken die gedaan worden in het ziekenhuis. In 2014 is de HagaScoop drie keer verschenen. Voor meer informatie: hagascoop.nl

HagaScoop Promotiereeksen
In 2014 is één proefschrift opgenomen in de HagaScoop Promotiereeks: ‘Optimal dosing strategy for prothrombin complex concentrate’ van apotheker Nakisa Khorsand. Een proefschrift van promotieonderzoek komt in aanmerking om opgenomen te worden in de HagaScoop promotiereeks als minimaal de helft is uitgevoerd in het HagaZiekenhuis, de promovendus gedurende minimaal driekwart van het promotietraject werkzaam was in het HagaZiekenhuis en de (co-)promotor werkzaam is in het HagaZiekenhuis.

HagaWetenschap op de website
Op de website www.hagaziekenhuis.nl/wetenschap zijn alle uitgaven van HagaScoop, de wetenschappelijk jaarverslagen, de Haga Promotiereeksen en de abstractenboeken te downloaden. Ook is er informatie te vinden over het Wetenschapsbureau van de HagaAcademie en de procedure wetenschappelijk onderzoek.

Haga Wetenschapsdag 2014
De wetenschapscommissie organiseert samen met het Congresbureau en de afdeling Communicatie de jaarlijkse Haga Wetenschapsdag. Deze dag is vooral bedoeld om het medisch-wetenschappelijk onderzoek van arts-assistenten en researchverpleegkundigen extra aandacht te geven. De 39e Haga Wetenschapsdag vond plaats op 20 november 2014 in het nieuwe Auditorium van het HagaZiekenhuis. Er werden 43 abstracts ingediend.

Vooruitblik 2015
Sinds de implementatie van de tweede versie van het wetenschappelijke beleidsplan zijn verschillende processen verder geoptimaliseerd. In 2015 zal het beleidsplan verder uitgewerkt worden met onder andere financiële spelregels. In 2014 is een start gemaakt met de kwaliteitsborging van de procedure over de uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek. In 2015 wordt een datamanagementsysteem aangeschaft waarin onderzoekers hun studiedata gaan vastleggen, worden monitors opgeleid en wordt een kwaliteitshandboek opgesteld. Vanaf 2016 stelt de STZ als eis dat investigator-initiated onderzoek gemonitord wordt. In 2015 zal daartoe een ziekenhuisbreed monitorplan opgesteld worden. In 2015 wordt ingezet op een verdere professionalisering van het wetenschapsbureau door de aanschaf van een studieregistratiesysteem. Het doel is om de locale goedkeuringsprocedure van studies te automatiseren en om de voortgang van de studies te monitoren.

Naast de GCP-cursus is het vanaf medio 2015 voor onderzoekers mogelijk om de e-learningmodule Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers (e-BROK) te volgen. De STZ zal de e-BROK-cursus vanaf 2016 verplicht gaan stellen voor alle hoofdonderzoekers van investigator-initiated onderzoek dat onder de reikwijdte van de WMO valt.