Werken bij het HagaZiekenhuis

Ons ziekenhuis onderscheidt zich door de ruime aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en voor het vinden van een goede balans tussen werk en privéleven. Dat doet het HagaZiekenhuis bijvoorbeeld door te werken met een jaarurensystematiek, waardoor medewerkers in een bepaalde periode tijdelijk minder of meer kunnen gaan werken. En door medewerkers hun werkzaamheden flexibel over de week te laten verdelen. Daarnaast heeft het HagaZiekenhuis loopbaanadviseurs in dienst, die medewerkers desgewenst kunnen ondersteunen om hun carrière een nieuwe impuls te geven.

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA)
Binnen het MKSA worden de fiscale mogelijkheden om te profiteren van bruto-/nettoverschillen optimaal benut. Zo maakten 2.699 medewerkers gebruik van regeling ‘Reizend Rijk’, waarmee zij profiteren van de fiscale ruimte tussen het uitgekeerde bedrag aan reiskosten en het bedrag dat fiscaal gezien is toegestaan. Ook is er binnen het MKSA de mogelijkheid om goedkoper te fitnessen, door de kosten van (bedrijfs-) fitness uit te ruilen met het bruto maandsalaris. In het HagaZiekenhuis willen we het gebruik van openbaar vervoer stimuleren. Medewerkers kunnen daarom gebruik maken van een vergoedingsregeling voor openbaarvervoer-abonnementen.

Voor een veilig werkklimaat hielden de veiligheidsdeskundige, de preventiemedewerker en een externe arbodeskundige in 2014 opnieuw oog- en oorrondes op locatie Leyweg. Dat was nodig vanwege de vele interne verhuizingen.

Klachten en adviesvragen van medewerkers

In 2014 zijn er door drie teams van medewerkers meldingen bij de medewerkersvertrouwenspersonen gedaan over gespannen en moeizamen samenwerking met de leidinggevende. Bij twee van deze teams is de situatie verbeterd, bij een team is men nog in overleg om de problemen op te lossen.