Vriendenstichtingen

Het HagaZiekenhuis kan bogen op een mooie vriendenschaar. De vriendenstichtingen helpen ons met financiële geldstromen, waarmee we extraatjes voor onze patiënten kunnen realiseren. De HagaAmbassade is onze businessclub, die ons verbindt met het bedrijfsleven.

Vrienden van het JKZ
LR_JKZsponsermagazineIn 2014 heeft de Stichting Vrienden van het Juliana Kinderziekenhuis naast de gebruikelijke steun, zoals spelcomputers, audiovisuele apparatuur en speelgoed, een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van een kindvriendelijke inrichting voor het nieuwe Juliana Kinderziekenhuis. Daartoe organiseerde de Stichting in 2014 diverse projecten en evenementen waarmee geld of materiaal in natura geworven werd. Een paar hoogtepunten in 2014: in februari 2014 vond een benefietvoorstelling plaats door Theatergroep Plankgas in Theater Diligentia te Den Haag. De eerste editie van Spinning op het Plein leverde daarnaast een opbrengst van € 23.786.

De Ronde Tafel 123 uit Den Haag heeft tijdens haar jaarlijkse benefietavond € 32.123 euro opgehaald via tafelverkoop, een loterij en een veiling. Ook dit jaar was de samenwerking met het KerstCircus op het Malieveld een mooi succes, met een voorstelling waarvan de opbrengst volledig ten goede kwam aan de Stichting Vrienden JKZ. Door deze en vele andere evenementen, acties en donaties zijn er verschillende objecten in het nieuwe Juliana Kinderziekenhuis gerealiseerd.

Verder stond 2014 in het teken van de grote verhuizing van het Juliana Kinderziekenhuis en de voorbereidingen voor de vele evenementen die gepland zijn in 2015. Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting Vrienden van het Juliana Kinderziekenhuis.

Stichting HagaVrienden
2014 was voor Stichting HagaVrienden een jaar van veranderingen, aanpassen en samenwerken. Begin 2014 trad een geheel nieuw – onbezoldigd – bestuur aan. De opbrengst van de donateurwerving in het voorjaar van 2014 liep terug ten opzichte van eerdere jaren. Daarom is gezocht naar alternatieve opbrengstvormen. Er zijn verkoopartikelen ontwikkeld en de mogelijkheden voor een webshop zijn onderzocht. De samenwerking met Vrienden JKZ is verstevigd. Dit heeft geresulteerd in de door HagaVrienden uitgevoerde Actie JKZ Kerstboom, waarbij particulieren en bedrijven door lichtjes te kopen hebben bijgedragen aan de nieuwbouw van het Juliana Kinderziekenhuis. Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting HagaVrienden.

Stichting HagaAmbassade
De HagaAmbassade is de ‘businessclub’ van het ziekenhuis. Het is een platform voor kennisdeling, innovatie en samenwerking. Ondernemers en medewerkers van het ziekenhuis nemen deel aan denktanks met als doel bij te dragen aan innovatieve oplossingen voor de patiëntenzorg. In 2014 waren drie denktanks actief. Zij dachten na over een Senior Friendly Hospital, logistieke processen en Diabetes (type 2) bij kinderen. Daarnaast werden vier ledenbijeenkomsten gehouden met sprekers van het ziekenhuis en gastsprekers. Kijk voor meer informatie op de website van HagaAmbassade.

Vrijwilligers
RonaVrijwilligers zijn in ons ziekenhuis belangrijk. Zij bieden hulp, aandacht, troost en gezelligheid aan onze patiënten en bezoekers of wijzen de weg. De 175 vrijwilligers van ons ziekenhuis werken op de verpleegafdelingen, de SEH, bij de entree, op de poliklinieken en het opnamebureau. In 2014 waren zij een ware wegwijzer voor patiënten en bezoek vanwege de wisselende routewijzigingen als gevolg van de verbouwing.