Specialismen en Medische Voorzieningen


Medische specialismen

Anesthesiologie
Bijzondere Tandheelkunde
Cardiochirurgie
Cardiologie
Dermatologie
Geriatrie
Gynaecologie en Verloskunde
Heelkunde
Hematologie
Interne Geneeskunde
Intensive Care
Kindergeneeskunde
Klinische Chemie
Klinische Genetica
Klinische Neurofysiologie
Klinische Neuropsychologie
Klinische Pathologie
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Longziekten
Maag- Darm- en Leverziekten
Medische Microbiologie
Medische Psychologie
Medische Seksuologie
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie
Neonatologie
Neurologie
Neurochirurgie
Nucleaire Geneeskunde
Oncologie
Oogheelkunde
Orthopedie
Pathologie
Plastische chirurgie
Psychiatrie
Radiologie
Radiotherapie
Reumatologie
Revalidatiegeneeskunde
Spoedeisende Geneeskunde
Urologie
Paramedische- en overige afdelingen
Diëtetiek
Dienst Geestelijke Verzorging
Ergotherapie
Fysiotherapie
HagaApotheek
Hygiëne en Infectiepreventie
Kinderfysiotherapie
Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium
Klinische Neurofysiologie
Instrumentele Dienst Klinische Fysica
Logopedie
Medisch maatschappelijk werk
Medisch Microbiologisch Laboratorium
Medische fotografie
Medische psychologie
Transferpunt
ZiekenhuisPharmacie


Speciale medische voorzieningen

Acute Pijnservice
Bekkenbodemcentrum
Centrum Ouderenzorg
CF-centrum
CVA-polikliniek
Diabetes polikliniek
Diabetische voetenpolikliniek
Dialyse
Downteam
Expertisecentrum voor astma en COPD
Eerste Hersenhulp Den Haag-Delft
Haga Geheugencentrum
Haga Hand- en Polscentrum
Haga Juliana Geboortecentrum
Haga Hersencentrum
Hartcentrum
Hartfalenpolikliniek
Hernia polikliniek (Hernia-weg)
HIV-polikliniek
Hoofdpijnpolikliniek
Hyperbaar Geneeskundig Centrum
Kinderchirurgie
Kinderfysiotherapie
Lactatiedeskundig consult
Mammapoli
Osteoporose polikliniek
Pacemaker polikliniek
Polikliniek Carpaal Tunnel Syndroom
Polikliniek pijnbestrijding
Polikliniek voor spierziekten
Predialyse polikliniek
Proctologie polikliniek
Radiologisch Centrum
Radiotherapiecentrum West (RC West)
Spoedplein
Sportfysiotherapie
Stomapolikliniek
TIA-polikliniek
Traumacentrum
Vaatexpertisecentrum
Vaatlaboratorium
Verpleegkundig MDL spreekuur
Verpleegkundig overgangsspreekuur
Verpleegkundig spreekuur verloskunde
VIP-polikliniek
(Voorlichting en Interventie bij hartPatiënten)