Nieuw- en vernieuwbouw

LR_HagaHoogstepuntDe vernieuwbouw van het HagaZiekenhuis is in 2014 voorspoedig verlopen. In ons ‘beddenhuis’ zijn in 2014 de laatste twee verpleegafdelingen opgeleverd. Naast de verpleegafdelingen zijn de zesde etage met bibliotheek, overdrachtsruimten, onderwijsruimten en piketkamers en de vierde en vijfde etage als kantoorlagen in gebruik genomen. De nieuwbouw voor onder andere het Juliana Kinderziekenhuis, Operatiecomplex en dagverpleging is volledig op koers. Vanaf 1 januari 2014 heeft VolkerWesselsHaga (VWH) het onderhoud van de gehele huisvesting op locatie Leyweg overgenomen. Er wordt verder gewerkt aan de opbouw van de regieorganisatie van de Technische Dienst. Lees meer op HagaVernieuwt.

De impact van de nieuwbouw is om meerdere redenen groot. Voor het JKZ en het Haga Juliana Geboortecentrum is sprake van een volledige vernieuwing en verhuizing naar locatie Leyweg. De integratie van drie OK-complexen, dagbehandeling en interventiekamers in de nieuwbouw op locatie Leyweg heeft grote gevolgen voor de logistiek en de capaciteit.

Voorbereidingen nieuwbouw

Kenmerk voor de gehele vernieuwbouw van ons ziekenhuis is dat het ontwerp het resultaat is van de bevindingen van samengestelde projectteams van gebruikers en ontwerpers. Terwijl er volop gebouwd werd, zijn projectteams gestart met de verdere uitwerking van werkconcepten, het herontwerp van processen, en zelfs met organisatieveranderingen binnen de afdelingen die in de nieuwbouw zouden komen. In 2014 waren projectteams actief voor:

  • het OK-complex kinderen en volwassenen
  • de dagverplegingafdelingen snijdend en infusietherapieën
  • de poliklinieken Anesthesie/Oncologie/Pijnpoli/Hematologie
  • het Juliana Kinderziekenhuis inclusief Kinder-SEH
  • het Haga Juliana Geboortecentrum
  • het Ronald McDonald Huis

Voor onze OK-complexen betekende dit een samenvoeging van activiteiten van drie complexen: OK locatie Leyweg, OK JKZ en een deel van de OK locatie Sportlaan. Dit heeft veel vernieuwingen in ontwerp en apparatuur opgeleverd, zoals een state-of-the-art multimediasysteem en een hybride OK.

Op de SEH heeft 2014 voor een groot deel in het teken gestaan van de voorbereiding op de verhuizing van de kinder-SEH naar de locatie Leyweg, zowel op het gebied van scholing van medewerkers, het beschrijven van de processen als de bouwkundige aanpassingen.

Voor de uitstraling en inrichting van het JKZ is een nieuw concept ontwikkeld, bestaande uit een verhaallijn met vijf karakters. Deze karakters zijn in het hele JKZ te vinden, bijvoorbeeld in speelobjecten en in bewegende beelden op de muur. De financiering vindt plaats door middel van sponsoring. Lees hier meer over op HagaVernieuwt.