Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het HagaZiekenhuis wil de gezondheid van patiënten verbeteren. Hierbij wordt de relatie tussen de gezondheid van de mens en een gezonde omgeving gelegd. We streven naar duurzaamheid bij de bouw, het beheer en het gebruik van het ziekenhuis. Dit betekent dat de negatieve gevolgen daarvan op de omgeving tot een minimum worden beperkt. Lees meer over duurzaamheid bij het HagaZiekenhuis.

Energieverbruik terugdringen
Om het energieverbruik verder in de hand te houden en terug te kunnen dringen wordt gewerkt aan een energiemonitoringssysteem. Met behulp van dit systeem worden de installaties (bijvoorbeeld de warmte-koudeopslag [WKO]) verder geoptimaliseerd en ingeregeld en wordt gekeken op welke plekken het energieverbruik nog verder kan worden teruggebracht.

De bereikbaarheid van het ziekenhuis, de fietsparkeerplaatsen en de voorzieningen voor duurzaam transport hebben voortdurend onze aandacht. In de nieuwbouw worden aanvullend op de twee oplaadpalen op het buitenparkeerterrein tien oplaadpunten voor elektrische auto’s aangebracht in de parkeergarage.