Kwaliteit en (patiënt)veiligheid

Onze patiënten hebben recht op de best mogelijke en dus veilige zorg. Om die kwaliteit en veiligheid continu te waarborgen heeft het HagaZiekenhuis een gecertificeerd kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem. In het ziekenhuis werken we met een planning- en controlcyclus, waardoor elk managementteam met de meetresultaten verbeteringen kan realiseren. Dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden door het Platform Kwaliteit en Patiëntveiligheid en de directie.

Kwaliteitsbeleid
Ons ziekenhuis levert jaarlijks kwaliteitsindicatoren aan veel partijen, zoals aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), het programma Zichtbare Zorg Ziekenhuizen van de NVZ, aan zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. We zetten de IGZ-indicatoren in om de zorgkwaliteit te verbeteren. De resultaten van ons ziekenhuis zijn te raadplegen via www.ziekenhuizentransparant.nl.

In 2014 is het HagaZiekenhuis geheraccrediteerd door het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). Tijdens deze accreditatie heeft het ziekenhuis ook de VMS-accreditatie verkregen.

LR_NieuwjaarsreceptiePatientveiligheid en de VMS-thema’s zijn terugkerende onderwerpen die Hagabreed aandacht krijgen. Medewerkers nomineren collega’s die in aanmerking komen voor de prijs ‘Kwaliteit dat ben jij!’. In 2014 waren er 80 nominaties voor 28 personen, teams of projecten.

De 1ste prijs was voor gynaecoloog Pauline Ottervanger. Zij wordt geroemd om haar vriendelijke benadering, humor, inlevingsvermogen en vakbekwaamheid. Pauline is initiator en enthousiaste kartrekker voor het vormgeven van specifieke zorg voor vrouwen in de overgang.

De 2de prijs ging naar een project van Orthopedie dat opvallend professioneel wordt aangepakt. Doel van het project is het terugdringen van het aantal infecties. Aan dit gewenste resultaat wordt op multidisciplinaire wijze samengewerkt.

De 3de prijs was voor Hans van Eijk, radiodiagnostisch laborante. Hans maakt als individuele zorgprofessional het verschil en zocht naar oplossingen om kleine kinderen in de MRI te kunnen afleiden. Ook regelde ze instructieposters voor apparatuur.

Indicatoren
Ziekenhuizen leveren jaarlijks kwaliteitsindicatoren aan veel partijen, zoals aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het landelijke programma Zichtbare Zorg, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. De AD Ziekenhuis Top 100 en het Elsevier-onderzoek ‘De Beste Ziekenhuizen’ baseren zich op deze kwaliteitsindicatoren. Met de gegevens van de indicatoren in relatie tot voorgaande jaren en vergelijking met andere ziekenhuizen verbetert het HagaZiekenhuis de kwaliteit en veiligheid van zorg. De kwaliteitsindicatoren zijn te raadplegen via www.ziekenhuizentransparant.nl en het NVZ Kwaliteitsvenster via www.nvz-kwaliteitsvenster.nl.

In 2014 zijn enkele generieke indicatoren gebruikt bij het monitoren van de geleverde kwaliteit van zorg. Door middel van een dashboard kregen de MT’s van de RVE’s feedback, wat hen de mogelijkheid bood om processen tussentijds aan te passen of bij te sturen. Dit heeft geresulteerd in een verbetering van de resultaten voor de gekozen indicatoren. Hiermee is een goede stap gezet in de verbetercyclus.

Volumenormen
In het HagaZiekenhuis worden veel verschillende behandelingen uitgevoerd. Het volume per behandeling ligt in veel gevallen ruim boven de gestelde normen. Voor behandeling van darmkanker, borstkanker en longkanker hoort het HagaZiekenhuis in 2014 tot de twintig meest opererende ziekenhuizen in Nederland en voldoet in 2013 ruim aan de door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde gestelde volumenormen. Sinds 2009 neemt het HagaZiekenhuis deel aan de kwaliteitsregistraties van de DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) voor darmkanker, borstkanker en longchirurgie.

Om de kwaliteit voor de specifieke specialismen te monitoren wordt waar mogelijk gebruikgemaakt van landelijke databases en benchmarks.

HSMR
De HSMR (Hospital Standardized Mortality Ratio)  is een indicator om de sterfte in ziekenhuizen in Nederland te berekenen en te kunnen vergelijken. Daarbij wordt rekening gehouden met relevante patiëntkenmerken en opnamediagnoses. Het HagaZiekenhuis heeft over 2014 een HSMR van 68. Dat is significant lager dan het Nederlands gemiddelde. Over 2013 was de HSMR van ons ziekenhuis 83, ook significant lager dan het landelijk gemiddelde.

Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP)
Het HagaZiekenhuis heeft een belangrijke taak in de publieke gezondheidszorg en is paraat zodra een mogelijke ramp, calamiteit of epidemie de regio Haaglanden treft. Deze rol kwam ook naar voren tijdens de Nuclear Security Summit (NSS) in maart 2014. Hierbij waren op alle acute afdelingen medewerkers extra aanwezig (o.a. Intensive Care [IC] en SEH), er waren extra operatieteams in het ziekenhuis en er werden twee IC-bedden vrijgehouden voor de ‘Head of Delegations’. De NSS verliep zonder incidenten en wij kijken allen terug op een prima opschaling en aanscherping van het ZiROP. Lees hier meer over een interview met directievoorzitter dr. M.J.A. Tasche.

Ebola-protocol
In het najaar van 2014 is het Ebola-protocol in werking getreden met intensieve trainingen voor onze artsen en verpleegkundigen. Extra aandacht was er voor het vervoer van de patiënten en het aan- en uittrekken van beschermende pakken en maskers. Er is een instructiefilm gemaakt. Deze aankleedinstructie is te zien op YouTube.

Patiënttevredenheidsonderzoek
In 2014 heeft het HagaZiekenhuis voor de vierde keer de ervaringen van patiënten met het ziekenhuis gemeten door middel van de CQi (Consumer Quality index) vragenlijsten Ziekenhuisopname en Poliklinische zorg. Het HagaZiekenhuis krijgt een 7,98 van patiënten die zijn opgenomen. De polikliniek kreeg een waardering van 8,16.